ایده‌های متناسب با فضای خارجی خانه

فضای خارجی

طراحی فضای خارجی همیشه به اندازه طراحی فضای داخلی اهمیت دارد. فضای خارجی یا بیرونی، ویترین و چهره‌ی خانه است. نکاتی چون استفاده از متریال خوب در نما، انتخاب رنگ، میزان روشنایی و انتخاب گل‌ها و گیاهان بسیار مهم است که به هنگام طراحی و اجرا باید به درستی رعایت شود. در طراحی نمای ساختمان می‌توان با استفاده از اصول تکنیکی و انتخاب مصالح مناسب، عایق صوتی و حرارتی قابل قبولی به وجود آورد. همچنین مقاومت خوبی در برابر آتش سوزی و زلزله ایجاد نمود.