DEED

نمای داخلی آشپزخانه از بیرون

۹۳ ایده، ذخیره شده توسط ايليا وکیلی. ایده‌هایی درباره‌ی نمای داخلی آشپزخانه از بیرون، زندگی در فضای باز، نمای داخلی و خارجی و توسعه آشپزخانه در فضای باز را در اینجا مشاهده کنید.