DEED

زندگی در فضای باز

۹۶ ایده، ذخیره شده توسط اميرعباس ایمانی. ایده‌هایی درباره‌ی زندگی در فضای باز، نمای داخلی آشپزخانه از بیرون، اتاق نشیمن در فضای باز و خانه سرپوشیده در فضای باز را در اینجا مشاهده کنید.