DEED

فضاهای بازی در فضای باز

۵۱ ایده، ذخیره شده توسط آنيسا فتاحی. ایده‌هایی درباره‌ی فضاهای بازی در فضای باز، فضاهای بازی طبیعی، انواع بازی های کودکانه در فضای باز و زمین بازی در فضای باز را در اینجا مشاهده کنید.