DEED

طراحی نمای بیرونی به سبک مدرن نیمه قرن بیستم

۸۳ ایده، ذخیره شده توسط مائده ملک. ایده‌هایی درباره‌ی طراحی نمای بیرونی به سبک مدرن نیمه قرن بیستم و نمای خارجی مدرن سبک میانه قرن را در اینجا مشاهده کنید.