DEED

ایده های باغچه تراس

۸۰ ایده، ذخیره شده توسط مهرسام رمضانی. ایده‌هایی درباره‌ی ایده های باغچه تراس، باغ پشت بام، باغ خانه تراس دار و ایده های گیاهان تراس را در اینجا مشاهده کنید.