کف‌فرش پیاده‌رو

۶۷ ایده ، ذخیره شده توسط هانا نیک پی

ایده‌هایی درباره‌ی کف‌فرش پیاده‌رو، پیاده رو با سنگفرش سنگی، راهرو سنگفرش آجری و ترمیم آسفالت مسیر ورودی را در اینجا مشاهده کنید.