DEED

تزئین و خیابان بندی تراس

۴۵ ایده، ذخیره شده توسط كارن رشیدی. ایده‌هایی درباره‌ی تزئین و خیابان بندی تراس، حیاط پشتی تراس دار و طراحی چشم انداز تراس را در اینجا مشاهده کنید.