DEED

نعلبکی

نعلبکی به وسیله‌ای گفته می‌شود که شبیه بشقاب با مقیاس کوچکتر است و زیر استکان، لیوان، فنجان گذاشته می‌شود. از آن برای نوشیدن چای یا قهوه به جهت سرد شدن مایع استفاده می‌شود. زمانی که چای هنوز داغ است و در فنجان قرار دارد دیرتر سرد شده و خوردن‌ آن سخت‌تر است. ریختن مقداری چای به درون نعلبکی باعث می‌شود آن مقدار چای زودتر سرد و قابل خوردن شود. همچنین آوردن چای در ظرفی که فنجان بر روی آن قرار گیرد هم برای پذیرایی زیبا‌تر است هم برای برداشتن فنجان داغ. از این رو نعلبکی‌ها معمولا با فنجان‌ها ست می‌شوند تا قشنگی آن چند برابر شود.