دکوراسیون

دکور خانه هماهنگ‌سازی اجزای داخلی خانه است که با هدف زیباتر شدن و ایجاد یک فضای گرم و دل انگیز در فضای خانه می‌باشد. خصوصا در خانه‌‌های کوچک و نقلی آپارتمانی امروزی با استفاده از طراحی درست دکوراسیون خانه می‌توان این فضا را بهینه سازی کرد و با ایجاد هماهنگی بین اجزا، رنگ‌ها و وسایل، جلوه‌ گری آن‌ها را بیشتر نمود.

ایده‌های بیشتر