فضای ناهارخوری

اتاق ناهارخوری یا غذا‌خوری فضایی است که در همجواری آشپزخانه و فضای نشیمن و پذیرایی طراحی می‌شود که بخش اصلی آن میز غذا‌خوری است که جهت صرف ناهار یا شام استفاده می‌شود. میز غذا‌خوری نقش محوری در دکوراسیون اتاق غذا‌خوری دارد. برای انتخاب میز غذا‌خوری، ابتدا به سبک دکوراسیون داخلی خانه توجه می‌شود تا این دو فضا از نظر ظاهری با هم هماهنگ باشند. انواع شکل‌ها مختلف میز غذا‌خوری از جمله گرد یا مستطیلی و انواع جنس‌های مختلف از‌جمله چوبی فلزی یا شیشه‌ای وجود دارد تا با توجه به اندازه و دیزاین فضا میز مناسب انتخاب شود.

موضوعات مرتبط

نکات چیدمان میز

به زودی

اتاق ناهارخوری پریمیتیو

به زودی

کاسه

به زودی

بوفه چینی

به زودی

فنجان قهوه

به زودی

اتاق ناهارخوری معاصر

به زودی

صندلی ناهارخوری

به زودی

مبلمان اتاق ناهارخوری

به زودی

ست اتاق ناهارخوری

به زودی

ست ناهارخوری

به زودی

ایده‌های بیشتر