دیوار گالری

دیوار گالری به صورت مجموعه‌ای از آثار هنری با قاب و یا عکس‌ها و گنجینه‌های شخصی که در کنار هم آویزان شده‌اند، تعریف می‌شود. بسیاری از افراد عکس‌های شخصی خود را با هم ترکیب می‌کنند و حتی گیاهان آویزان نیز امروزه بخشی از دیوار گالری شده‌اند. برخی از دیوارهای گالری دارای فریم‌های سبک یکسان یا فریم‌های رنگی یکسان هستند. برخی آثار هنری با موضوعی مشترک دارند و یا عکس‌هایی خاطره‌انگیز مانند یک سفر. برخی فقط علایق مجموعه‌دار را منعکس می‌کنند. طراحان داخلی می‌گویند دیوار گالری اغلب در لیست خواسته‌های مشتریان قرار دارد.

ایده‌های بیشتر