DEED

دیوار

بخش عظیمی از محوطه خانه را دیوارها تشکیل می‌دهند، بنابراین دیوار نقش مهمی در دکور خانه دارد. ایده‌های ساده و ارزان قیمتی برای تغییر دکوراسیون دیوار وجود دارد که می‌توان با استفاده از این ایده‌ها خانه را از یکنواختی در آورد و زیبایی خاصی به آن بخشید. استفاده از مصالحی هم چون آجر یا سنگ برای طراحی دیوار نیز می‌تواند ایده خوبی باشد. با این ایده بدون شک فضایی متفاوتی به ارمغان خواهد آمد.

ایده‌های بیشتر