درب مخفی

مفهوم درب مخفی درواقع برای اتصال اتاق خواب یا هر فضای دیگری به مکانی خصوصی به کار برده می‌شود. یک اتاق مخفی را می‌توان با روش‌های خلاقانه و هوشمندانه پنهان کرد. به عنوان مثال یک قفسه کتاب ممکن است به صورت کشویی یا محوری باز شود تا یک راه عبور مخفی به یک اتاق خصوصی ایجاد کند. درهای پنهان می‌توانند برای جداسازی فضای منزل از اتاق بازی، انباری، محل مطالعه و ... به کار گرفته شوند تا سایر قسمت‌های خانه بدون ایجاد شلوغی باقی بماند. برای جداکردن اتاق خواب از اتاق نشیمن در فضای کوچک می‌توان از درب مخفی به جای راهرو استفاده کرد. اتاق مخفی می‌تواند مکانی برای پنهان کردن اتاق کار از دید و یا گذران وقت به تنهایی و به دور از سایر اعضای خانواده باشد.

ایده‌های بیشتر