درب‌ها

درب یک مانع لولایی یا متحرک است که اجازه ورود و خروج از محوطه را می‌دهد. هدف اصلی یک درب تأمین امنیت با کنترل دسترسی به درب (درگاه) است. به طور معمول، این یک پانل است که در درگاه ساختمان، اتاق یا وسیله نقلیه قرار می‌گیرد. درب‌ها عموماً از موادی متناسب با وظیفه درب ساخته می‌شوند. درب‌ها معمولاً با لولا چسبانده می‌شوند، اما می‌توانند با وسایل دیگر مانند سرسره یا ضد تعادل حرکت کنند. ممکن است درب به طرق مختلف حرکت داده شود تا یا از ورود یا خروج جلوگیری کند. در بیشتر موارد، فضای داخلی یک درب با قسمت بیرونی آن مطابقت دارد. اما در موارد دیگر دو طرف کاملاً متفاوت هستند.

ایده‌های بیشتر