DEED

الگوهای رنگی دیوار

۹۳ ایده، ذخیره شده توسط كيان جلالی. ایده‌هایی درباره‌ی الگوهای رنگی دیوار، ایده های برچسب طرح دار دیواری، رنگ دیوار تأکیدی و دیوار زرد رنگ را در اینجا مشاهده کنید.