صفحه پارتیشن

پاراوان برای قسمت بندی و جداسازی است. با استفاده از پاراوان می‌توان از فضای مورد نظر استفاده بهینه نمود. مثلا فضاهای بزرگ را می‌توان به چند قسمت تقسیم بندی کرد و عملکردی متفاوت در هر بخش انجام داد. از پارتیشن بندی در انواع مکان‌های اداری، مسکونی و غیر مسکونی می‌توان استفاده نمود و با تفکیک فضا چندین فضای کاربری طراحی و ایجاد کرد. پارتیشن اداری بر اساس نیازها و کاربرد آن در ادارات و شرکت‌ها طراحی می‌شود و به طور حتم علاوه بر کاربردی بودن پارتیشن اداری به زیبایی‌های آن نیز در طراحی دکوراسیون داخلی اداری توجه ویژه‌ای می‌شود.

ایده‌های بیشتر

ایده‌ای در دید
ایده‌ای در دید
ایده‌ای در دید
ایده‌ای در دید