DEED

ایوان پشتی

ایوان پشتی عموما بخشی از فضای محوطه اطلاق می‌شود که فضای آزادی در پشت ساختمان بوده، که کوچکتر از حیاط اصلی است و به عنوان محلی برای نورگیر یا کاشت گیاهان در نظر گرفته می‌شود. دیوار مشبک چوبی گزینه مناسبی برای طراحی دیوار ایوان پشتی است. ایوان پشتی معمولا مقداری از سطح زمین فاصله داشته و حالت پلکانی دارد که به درب پشتی وصل می‌شود. برای ارتفاع ایوان پشتی برای امنیت بیشتر از حصارهای آهنی استفاده می‌شود، و بسیاری از افراد این حصارها را با آلاچیق می‌پوشانند که میزان نور ورودی به داخل خانه کنترل شود.