نورپردازی دیوار

نور و روشنایی دیواری به عنوان یکی از قسمت‌های اصلی و مهم در نورپردازی و زیبایی فضا محسوب می‌شود. نورپردازی دیواری برای اهداف زیادی در طراحی روشنایی هم در فضای داخلی و هم در فضای خارجی استفاده می‌شود. یکی از مزیت‌های استفاده از نورپردازی دیواری، ارائه روشنایی ملایم در خانه است که به خصوص در فضای نشیمن و دکوراسیون پذیرایی موجب ایجاد فضایی دلنشین خواهند شد. با توجه به بررسی‌های انجام شده کیفیت نور ارائه شده توسط یک منبع به تنهایی کافی نیست و نتیجه‌ای نامطلوب را ارائه می‌دهد، بنابراین استفاده از نورهای کمکی مانند نورپردازی دیواری یا سایر موارد مشابه نتیجه خوبی را به دنبال خواهد داشت.

موضوعات مرتبط

ایده‌های بیشتر