DEED

قفسه کتاب

قفسه‌ی کتاب، قطعه‌ای از مبلمان با قفسه‌های افقی، اغلب در یک چارچوب است که برای ذخیره‌ی کتاب یا سایر مواد چاپی استفاده می‌شود. قفسه‌های کتاب در خانه‌ها، کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی، ادارات و کتابفروشی‌ها استفاده می‌شود. قفسه‌های کتاب از مدل‌های کوچک و کم ارتفاع تا مدل‌های بلند تا ارتفاع سقف متغیر است. قفسه‌ها ممکن است ثابت یا قابل تنظیم در موقعیت‌های مختلف باشند. در اتاق‌هایی که به طور کامل به نگهداری کتاب اختصاص داده شده است، مانند کتابخانه‌ها، ممکن است به طور دائم روی دیوارها یا کف ثابت شوند. ممکن است یک قفسه‌ی کتاب به درهای شیشه‌ای مجهز باشد که می‌تواند برای محافظت از کتاب‌ها در برابر گرد و غبار یا رطوبت بسته شود.