DEED

فرش مراکشی

فرش مراکشی به نوعی از فرش اشاره دارد که خاستگاه آن قبیله‌ای بربر در شمال شرقی کوه‌های اطلس می‌باشد. این قبیله، با استفاده از پشم‌های گوسفند فرش مراکشی را می‌بافند. نحوه‌ی تولید این فرش‌ها، هم به‌صورت دستی و هم به‌وسیله‌ی دستگاه‌های بافت فرش می‌باشد. وزن سبک و نرمی و لطافت سطح آن، از ویژگی‌های اصلی فرش مراکشی است. دلیل این امر هم بافته شدن آن از الیاف و پشم خالص گوسفندی است. از طرف دیگر، طرح‌های این فرش‌ها، معمولا برگرفته از اشکال هندسی ساده، ولی در عین حال زیبا است. از این رو، فرش مراکشی را در دسته‌ی فرش مدرن قرار می‌دهند. همچنین بافته شدن آن با استفاده از الیاف گوسفندی سبب شده است تا رنگ این فرش‌ها نیز، بسیار طبیعی باشد.