DEED

مبل شزلون

به مبلمان‌هایی که دارای یک دسته با قوس به بیرون بوده، تکیه‌گاه آن‌ها کوچک و کوتاه می‌باشد و تقریباً یک سوم طول تکیه گاه مبلمان‌های معمول را دارا هستند و قسمت نشیمن آن‌ها به اندازه‌ی دراز کردن کامل پاها می‌باشد اصطلاحاً مبل شزلون یا صندلی بلند گفته می‌شود. مبل شزلون یا صندلی بلند یکی از مدل‌های بسیار منحصر به فرد و کاملاً متفاوت با مبلمان‌های رایج می‌باشد. این نوع مبلمان مخصوص یک نفر بوده و کاربرد بسیار گسترده‌ای در دکوراسیون منزل دارد. مبلمان‌های شزلون ترکیبی از تخت خواب و یک صندلی است. بهترین مکان برای قرار دادن مبل شزلون، مرکز اتاق نشیمن یا اتاق قرار و کار می‌باشد. علاوه بر این، این مبل را می‌توان در اتاق خواب نیز قرار داد.