DEED

اجاق موشکی

اجاق موشکی یک اجاق گاز کارآمد و داغ با استفاده از سوخت چوب با قطر کوچک است. سوخت در یک محفظه احتراق ساده حاوی یک دودکش عمودی عایق سوزانده می‌شود که تقریباً قبل از رسیدن شعله‌های آتش به سطح پخت، احتراق کامل را تضمین می‌کند. طرح‌های اجاق موشکی اغلب برای اجاق‌های قابل حمل برای پخت و پز استفاده می‌شود، اما این طرح همچنین برای اجاق‌های بزرگ ثابت در موسسات و ساخت بخاری‌های موشکی برای گرمایش استفاده می‌شود.

ایده‌های بیشتر