DEED

نیم‌طبقه

نیم طبقه‌ها فضاهایی در ساختمان‌ها هستند که به کمک راه پله به طبقات دیگر متصل شده، اما مساحت سطح پوششی کف آن‌ها از همین مساحت در طبقات دیگر ساختمان کمتر می‌باشد. اگر در چنین فضایی در سطح زیرین نیم طبقه حضور داشت و با نگاهی کلی به فضای داخلی نگاه کرد، مرز ایجاد شده توسط اختلاف ارتفاع دو سقف موجود را احساس می‌شود. بدون اینکه حتی دیوار و یا پارتیشنی در فضا وجود داشته باشد. این تفکیک فضایی باعث خواهد شد تا بتوان در فضایی واحد دو کاربری مجزا تعریف کرد. این در حالی است که معمولا فضاهای تعریف شده در نیم طبقه‌ها را به بخش‌های خصوصی خانه، مانند اتاق خواب‌ها اختصاص می‌دهند.