DEED

فضای داخلی اتاق‌خواب

فضای داخل اتاق خواب به انتخاب فرد می‌تواند ساده یا دارای وسایل جلوه گر برای ایجاد نقطه کانونی و جلب توجه باشد. به جای استفاده از چندین ایده در اتاق، به خلق یک ایده خاص مورد علاقه پرداخته شود. برای مثال نورپردازی و انتخاب لوستر مناسب می‌تواند نقطه کانونی فضای داخل اتاق باشد. زیاد بودن نقاط اصلی و چشمگیر در اتاق می‌تواند باعث شلوغی و به هم ریخته به نظر رسیدن آن شود که برای یک خواب آسوده مناسب نیست.