DEED

گنجه

گنجه یا کمد اتاقک و فضای کوچکی است که در خانه برای آویزان کردن و نگهداری لباس یا سایر وسایل استفاده می‌شود. کمدهای جدید بیشتر در اتاق خواب و در میان دیوار به‌طوری‌که از نظر ظاهری جلب توجه نکند ساخته می‌شوند اما گنجه به کمدی اشاره دارد که به صورت مجزا و مانند یک قفسه ساخته می‌شود. اصولا جنس این گنجه‌ها چوبی بوده و انواع مختلف دارند. برخی از آن‌ها دارای چند کمد و یک کشوی بزرگ بوده و برخی کاملا مناسب آویزان کردن لباس‌ها می‌باشند. در هر دو صورت این گنجه‌ها از وسایل ضروری اتاق‌خواب به‌شمار می‌روند.