DEED

اتاق کودک نوپا

کودک نوپا به کودکان بعد از سن دو سالگی اشاره دارد. در طراحی اتاق کودکان نوپا تعادل میان ایمنی و زیبایی اتاق بسیار اهمیت دارد برای این منظور در کنار انتخاب رنگ‌ها و تزیینات مناسب کودکان تمامی این وسایل به دیوار محکم می‌شوند تا از حادثه جلوگیری شود. چون کودکان نوپا توانایی حرکت دارند بنابراین از قرار دادن وسایل با لبه‌های تیز و خطرناک در این اتاق پرهیز می‌شود و این لبه‌ها معمولا با اسفنج‌های نرم و مخصوص پوشانده می‌شوند تا از بروز حادثه برای کودک جلوگیری شود و امنیت کودک در اتاق تضمین شود.