قفسه کفش

قفسه کفش یک واحد ذخیره سازی کفش است که برای نگهداری کفش طراحی شده است. قفسه کفش دارای چهار میله عمودی است که تعداد متغیری طبقه بین آن‌ها قرار گرفته است. این قفسه‌ها معمولا بدون درب هستند. طبقات قفسه کفش از جنس چوب هستند و گاهی به صورت یکپارچه و گاهی دارای منفذ و شیار می‌باشند. قفسه‌های کفش ممکن است بصورت آزاد در داخل کمد قرار داده شوند یا به طور مستقل در فضای خانه قرار بگیرند. ارتفاع طبقه‌ها از دو تا دوازده طبقه متغیر است. فاصله بین طبقات به گونه‌ای باید باشد که انواع کفش مانند پوتین و چکمه در آن جای بگیرد.

ایده‌های بیشتر