DEED

پنتری

انباری آشپزخانه و یا پنتری اتاقک‌های کوچکی هستند که در مجاورت فضای آشپزخانه می‌باشند و دارای طاقچه و قفسه‌های متفاوت هستند که مخصوص جای‌گذاری و انبار کردن وسایل و مواد خوراکی می‌باشند که در آن‌ها نیز معمولا به‌صورت یک اتاق بسته می‌شود و در اکثر خانه‌ها با فضای بزرگ دیده می‌شوند. پنتری‌ها فضایی هستند که با وجود آن‌ها نیازی به‌ داشتن کابینت‌های زیاد در فضای آشپزخانه نیست. بعلاوه با وجود این فضا در کنار آشپزخانه حفظ ظاهر تمیز و مرتب در آشپزخانه راحت‌تر می‌باشد.