DEED

اتاق نوزاد خنثی

خنثی در این سبک از طراحی اتاق نوزاد به خنثی بودن از نظر جنسیت یا بدون جنسیت بودن طراحی اتاق اشاره دارد. در این نوع از طراحی صرف نظر از جنسیت نوزاد اتاق برای او آماده می‌شود. در این سبک بیشتر از رنگ‌های سفید و خاکستری یا اصطلاحا رنگ‌های بدون جنسیت یعنی عموما رنگ‌هایی به‌جز صورتی و آبی استفاده می‌شود. همین طور در صورت استفاده از یک تم مشخص یا کاغذ دیواری طرح‌دار این تم‌ها و طرح‌ها نیز بدون در‌نظر گرفتن جنسیت بوده و عموما از طرح‌های حیوانات استفاده می‌شود.