DEED

ریل دستی برای پله ها

۱۰۰ ایده، ذخیره شده توسط ايليا چشم آذر. ایده‌هایی درباره‌ی ریل دستی برای پله ها، نرده دیواری، دستگیره برای پله ها و فرش پله های زیرزمین را در اینجا مشاهده کنید.