DEED

انبار و سازماندهی آشپزخانه

۶۱ ایده، ذخیره شده توسط آريا حکمت. ایده‌هایی درباره‌ی نظم دهنده موادغذایی آشپزخانه، کمد نگهداری مواد در آشپزخانه، نگهدارنده های وسایل آشپزخانه و نظم دهنده آشپزخانه دای را در اینجا مشاهده کنید.