DEED

پله های کوچک خانه

۱۰۹ ایده، ذخیره شده توسط زينب شریفی. ایده‌هایی درباره‌ی پله های کوچک خانه، دکور خانه کوچک، فضای کوچک و ایده های اتاق زیر شیروانی را در اینجا مشاهده کنید.