نمای بیرونی خانه

۳۱ ایده ، ذخیره شده توسط آيلين خلیلی

ایده‌هایی درباره‌ی نمای بیرونی خانه، نقشه سقف شیبدار، پنجره های خانه دهه 1930 و ایده های ایوان جلویی انگلیسی را در اینجا مشاهده کنید.