DEED

پله ی زیر شیروانی

۱۰۰ ایده، ذخیره شده توسط محمدامين میرزایی. ایده‌هایی درباره‌ی پله ی زیر شیروانی، راه پله زیر شیروانی، راه پله های کم جا و راه پله نیم طبقه را در اینجا مشاهده کنید.