DEED

نظم دهنده اسباب بازی

۷۸ ایده، ذخیره شده توسط طاها کشانی. ایده‌هایی درباره‌ی نظم دهنده اسباب بازی، سازماندهی اسباب بازی، قفسه اسباب بازی کالاکس و نظم دهنده های اتاق بازی را در اینجا مشاهده کنید.