DEED

پله های سیاه رنگ

۷۴ ایده، ذخیره شده توسط مهسا سلیمانی. ایده‌هایی درباره‌ی پله های سیاه رنگ، راه پله سیاه، پله های سیاه و سفید و پله ها و پاگرد پله رنگ شده را در اینجا مشاهده کنید.