روشنایی خطی در سقف

۸۹ ایده ، ذخیره شده توسط فاطمه زهرا اکبری

ایده‌هایی درباره‌ی روشنایی خطی در سقف و نورپردازی سقف شاخابه را در اینجا مشاهده کنید.