چاتهام هیلز

طراحی آشپزخانه با نسبت های باورنکردنی + میزهای پیشخوان تیره + چراغ های آویز برنجی + پشت آجری سفید + هود زیبا + ایده های آشپزخانه # آشپزخانه # طراحی داخلی

این پست در پوشه‌ی محدوده هود بین دو پنجره ذخیره شده است