آرایش حمام

با طیف زیبایی از لوازم جانبی حمام ، از جمله تلگراف ، انبار ، حوله و موارد دیگر ، به حمام خود جلوه ای تازه بخشید.