Lush Decor Ravello Pintuck 5-Piece King Comforter In Ivory

Lush Decor Ravello Pintuck 5-Piece King Comforter In Ivory - بافت ظریف با ظرافت بی انتها در مجموعه Lush Decor Ravello Comforter مطابقت دارد. جزئیات دوست داشتنی چین دار ، بافت ظریفی را به این گسترش مخمل خواب آور می آورد ، که با بالش های پرتاب کننده تکمیل شده اتاق خواب شما را به یک پناهگاه شیک و دنج تبدیل می کند.