سینک ظرفشویی

هنگامی که ما برای اولین بار خانه خود را خریداری کردیم ، آشپزخانه چیزهای زیادی را برای دلخواه باقی گذاشت. اما چیزی که من از آن بسیار هیجان زده شدم ، سینک ظرفشویی قدیمی مزرعه بود که در شرایط عالی بود. من کاملاً از آبراهه های موجود در هر طرف قدردانی نکردم تا اینکه ما پیشخوان بلوک قصابی خود را نصب کردیم. اگرچه میزهای پیشخوان آب بند دارند ، اما سعی می کنم آب زیادی به آنها نرسد و اینجاست که تابلوهای تخلیه به کار می آیند. هنگامی که من ظرف ها را می شویم ، دوست دارم به استفاده از همان سینک ظرفشویی که شخص دیگری سالها قبل استفاده کرده است ، فکر کنم.