درهای جیبی - گزینه های کم مصرف با جلوه ای معماری

برای آن دسته از شما که مطمئن نبودید درب جیبی چیست ، باید بدانید که این نوعی درب کشویی است که در محفظه ای که در دیواره مجاور وجود دارد ناپدید می شود. با باز شدن کامل ، این درها عملاً دیده نمی شوند. چندین مزیت وجود دارد که با استفاده از درهای جیبی همراه است. اول از همه ، یک جیب ...

این پست در پوشه‌ی آلترناتیو درب جیبی کشویی ذخیره شده است