این خانه استرالیایی رنگارنگ و پر از گیاه کاملاً تعریف ماکسیمالیست بوهمی است

لی آلفورد WONDERS را با این خانه یک بار بی خاصیت ، آرام ، مدرن و با نقشه باز انجام داده است. اکنون یک بهشت ​​حداکثر گرایانه بوهمی التقاطی است.