کرکلند

این شمعدانهای مشکی پریشان به هر فضایی ارتفاع و بعد می بخشند. شما به ظاهر بی انتها از رنگهای مشکی مات و سایه های چوبی تبدیل شده آنها علاقه خواهید داشت.

این پست در پوشه‌ی دکور ذخیره شده است