DEED

دیوار بافت‌دار

دیوارهای بافت‌دار عملکردی کاربردی دارند، زیرا بافت نشانه‌های نصب دیوار خشک مانند درزهای و سایر نواقص را می‌پوشاند. که این امر باعث صرفه جویی در هزینه می‌شود و سرعت کا را بالا می‌برد. به همین دلیل است که اغلب دیوارهای بافت دار را در ساختمان‌های اجاره‌ای یا تجاری دیده می‌شود. این دیوارها سطح مقاوم‌تری نسبت به دیوار صاف دارد و کمتر تحت تاثیر ساییدگی و ترک قرار می‌گیرند. همچنین برخی بر این باور‌اند بافت به جذابیت دیوار می‌افزاید، زیرا برجستگی‌ها نور را منعکس می‌کنند و سایه ایجاد می‌کنند این افراد دیوارهای صاف را خسته‌کننده می‌دانند.

ایده‌های بیشتر