DEED

فرش راه‌پله

فرش راه پله می‌تواند عنصر برجسته و منحصر به فردی در دکوراسیون داخلی خانه باشد و به آن شخصیت و زیبایی دهد و در عین حال ضرب پاها بر راه پله را بگیرد. فرش یا موکت راه‌ پله با چسب یا پیچ به پله متصل می‌شود تا بر اثر دویدن و حرکت روی آن تعادل حفظ شود و از زمین خوردن جلوگیری می‌کند. برای مفروش کردن (مخصوصا در نواحی پر تردد مثل راه پله‌ها) استفاده از مواد مصنوعی بادوام توصیه می‌شود.