سقف و بام

سقف و بام سطح بالایی یک اتاق یا یک سازه است. در ساختمان‌های یک طبقه از سقف برای محافظت از نور آفتاب، باران، برف و در ساختمان‌های چند طبقه علاوه بر این کار برای جداسازی طبقات از یکدیگر استفاده می‌شود. در مناطق مختلف مدل سقف‌ها و بام‌ها متفاوت است. در مناطق سردسیر ارتفاع سقف خانه‌ها کم می‌باشد تا هوا بهتر گرم شود و در مناطق گرمسیر ارتفاع سقف از کف زیاد است تا هوا درون خانه جریان داشته ‌باشد. بعضی از سقف‌ها متحرک و یا کاذب هستند و برای مکان‌های خاصی کاربرد دارند. جنس سقف‌ها متفاوت می‌باشد و می‌تواند چوبی، بتنی و غیره باشد.

موضوعات مرتبط

بام سبز

به زودی

پشت بام

به زودی

ایده‌های بیشتر

ایده‌ای در دید
ایده‌ای در دید
ایده‌ای در دید
ایده‌ای در دید