انبار سوله

انبارهای «پول» یا «تیر»، نوعی ساخت و ساز پست فریم هستند؛ یک تکنیک مهندسی شده که قرن‌ها برای ساخت سریع سازه‌های محکم و قابل اعتماد استفاده می‌شود و کارایی و سازگاری را با هم ترکیب می‌کند. این انبارها با پایه‌هایی به عنوان یک عضو از قاب طراحی شده‌اند، که چند فوت در زمین مدفون شده‌اند. این‌ها به عنوان عضو کلیدی برای ساختن کل انبار عمل می‌کنند، که تهیه آن در مقایسه با انواع دیگر بسیار ارزان‌تر و زمان‌بر است. نام انبار «پول» یا «تیر»، از دهه 1930 سرچشمه می‌گیرد؛ به دلیل نابسامانی اقتصاد ناشی از رکود بزرگ و گرد و غبار، کشاورزان برای ساختن انبارهای جدید از مقرون ‌به‌ صرفه‌ترین مصالح یعنی تیرهای تلفن بازیافتی استفاده کردند. این «انبارهای تیر تلفن» به «انبارهای تیر» کوتاه شد و دوره جدیدی از انبارهای آمریکایی را آغاز کرد.