DEED

ایوان جنوبی

ایوان جنوبی به فضایی برای نشستن که معمولا بلندتر از اطراف خود است می‌گویند که در بخش بیرونی و جنوبی خانه‌ها ساخته می‌شود. ایوان‌ها به صورت فضاهای ورودی و خروجی ساخته می‌شوند، در حالی که برای جریان یافتن هوا باز هستند، از تابش آفتاب جلوگیری می‌کنند، و به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و به بنا، برجستگی و شکوه می‌بخشد. ایوان جنوبی کانونی است برای تزیینات مختلف بنا، مانند ایجاد مقرنس‌هایی با شیوهٔ آجرکاری، گچبری و کاشی کاری. سبک‌های مختلفی از ایوان‌ها وجود دارد که بسیاری از آنها به سنت معماری محل آن بستگی دارد. رواق‌ها فضای کافی را برای فرد فراهم می‌کند تا قبل از ورود یا خروج از ساختمان به راحتی مکث کند یا در آن استراحت کند.